Podstawy

koszulki

Ok, decyzja zapadła. Jedziesz na anomalię. Pora przyswoić sobie kilka rzeczy, o których od tej pory mówić będą wszyscy uczestnicy. Na początek nomenklatura (kolejność prawie przypadkowa):

ORGA [TEAM] – organizatorzy z ramienia danej frakcji. Oficjalnie, organizatorem jest oczywiście Niantic Project, ale lokalnie przygotowaniem całości dla poszczególnych frakcji zajmują się zwykle mieszkający na terenie anomalii agenci. O ile Zielona i Niebieska Orga Team muszą współpracować w zakresie tematów wspólnych dla wszystkich i istotnych z punktu widzenia udania się samej anomalii, o tyle w sprawach dotyczących strategii, podziału na zespoły itd. panuje ścisła tajemnica. Żadne materiały przekazywane uczestnikom anomalii przez Orga Team nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Grozi to nie tylko niepowodzeniem bieżącej anomalii, ale także może pokrzyżować plany wszystkich kolejnych – strategie i informacje ulepszane i modyfikowane są z wydarzenia na wydarzenie. Każde następne jest wynikiem działań na poprzednich. Jeden mały przeciek może zniweczyć zatem miesiące pracy całej frakcji.

REJESTRACJA NIANTIC, OFICJALNA – dwuetapowa rejestracja: online i onsite, prowadzona oficjalnie przez Niantic. W trakcie rejestracji online otrzymujemy drogą mailową plik z QRCode potrzebny do otrzymania badziola za anomalię. Rejestracja onsite, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się już w miejscu anomalii, kilka godzin przed rozpoczęciem walk.

REJESTRACJA RESISTANCE – rejestracja online i onsite prowadzona przez Orga Team, czyli lokalnych agentów organizujących anomalię w konkretnym miejscu. Pierwsza część to rejestracja online, na podstawie której agenci przydzielani są do drużyn, układana jest strategia itp. To od niej zależy także dołączenie do anomaliowej społeczności i kanałów informacyjnych na Hangoucie – po pozytywnym zweryfikowaniu z terenowymi agentami i agentkami. Druga część rejestracji odbywa się już onsite i możliwa jest w dzień anomalii, dzień przed anomalią, czasami na dwa dni przed anomalią. W trakcie rejestracji onsite, Team Leaderzy otrzymują materiały taktyczne oraz zestawy startowe dla wszystkich potwierdzonych agentów i agentek.

ZESTAW STARTOWY – koperty z gadżetami i itemami przygotowane przez organizatorów z materiałów dostarczonych przez Niantic. Ich zawartość bywa różna, w kopertach znajdować się mogą pewne elementy stałe: karty z kodami na itemy oraz na badge z logo danej anomalii. Czasami dorzucane są metalowe przypinki, naklejki i ulotki, które można rozdawać ciekawskim przechodniom. Zdarza się, że w kopertach znajdują się dodatkowe łamigłówki lub wskazówki dotyczące volatile.

KOD REJESTRACYJNY – potocznie zwany kodem na badziola. Specjalnie wygenerowany QRCode, na którego podstawie agent otrzyma badge za udział w anomalii. Kod ten wysyłany jest automatycznie jako załącznik PDF w mailu potwierdzającym oficjalną rejestrację online przed anomalią. Konieczne jest jego wydrukowanie i pojawienie się z nim na rejestracji już na miejscu wydarzenia.

KLASTER (ang. cluster) – obszar/etap etapu anomalii. Teren miasta, na którym toczy się walka dzielony jest na 4 klastry zawierające mniej-więcej taką samą ilość portali; czas przeznaczony na jeden klaster to godzina. Jak łatwo obliczyć, anomalia trwa zwykle ok. 4h.

OKNO POMIAROWE (ang. measurement window) – 10 minutowy przedział, podczas którego w losowo wybranym momencie następuje pomiar, na podstawie którego przydzielane są punkty za dany klaster. Okno pomiarowe zaczyna się o każdej pełnej godzinie trwania anomalii (14:00, 15:00, 16:00, 17:00). Początkowo jego długość wynosiła 5 minut, jednak przed rozpoczęciem anomalii z serii Helios, okno pomiarowe zostało zwiększone. To w trakcie okna pomiarowego prowadzona jest właściwa walka (tak naprawdę powinna rozpocząć się kilka minut przed jego rozpoczęciem i trwać powinna 1-2 minuty po zakończeniu).

POMIAR (ang. measurement) – losowo wybrany moment w Oknie pomiarowym, w trakcie którego następuje pomiar – liczenie zajętych portali, przygotowanych linków, pól itp. Na jego podstawie, zgodnie z aktualnymi zasadami publikowanymi przed samą anomalią, przyznawane są punkty mówiące o zwycięstwie danej frakcji. Na każdy klaster przypada jeden pomiar.

VOLATILE (czyt. wolatajl) – specjalny, dodatkowo punktowany portal. W każdym klastrze pewien procent portali określany jest mianem volatile, a informacje o tym, które portale do nich należą podawane są nierzadko w formie wskazówek i zagadek. Dotychczas ilość volatile nie była zbyt duża, a fragmenty informacji do zdekodowania przekazywane były losowo w zestawach startowych rozdawanych uczestnikom, oraz w trakcie trwania klastrów. Obecnie ilość portali specjalnych wzrosła do kilkudziesięciu procent, a zagadki dotyczące ich lokalizacji mogą pojawiać się wszędzie, na profilach internetowych, w zestawach startowych itp. – przed rozpoczęciem oraz w trakcie anomalii.

LINKSTAR (z ang.: gwiazda linków) – portal, z którego i do którego wychodzi maksymalna ilość linków. Kolejne zmiany w zasadach naliczania punktów wprowadziły dodatkowe punkty za linkowanie. W tym celu ustalane są portale typu linkstar, które na intelu wyglądają jak gwiazdki zrobione z linków – stąd ich angielska nazwa. Nierzadko są dodatkowo obstawiane przez smerfie oddziały i często to przy nich toczą się ostre walki, gdy przeciwnik zorientuje się, że ma do czynienia z tym portalem.

SHARD (czyt.: szard) – artefakt, odłamek. Zwykle występujący w liczbie mnogiej element, który musi zostać „przetransportowany” do konkretnego portalu. Transportu dokonuje się przy pomocy linków, „skok” shard wykonuje samodzielnie, co określoną liczbę minut. Dokładne zasady skoków publikowane są przed anomalią (jeśli jest typu shardowego lub hybrydowego) lub wydarzeniem, w trakcie którego shardy zamanifestują swoją obecność.

BAF (z ang. Big Ass Field) – Zaje*ście Wielkie Pole, jak sama nazwa wskazuje – field przykrywający spory obszar terenu, przynajmniej miasto, ale nierzadko dużo większe rejony (województwa, kraje, kontynenty…).

CENTRALA, DISPATCH – osoba przekazująca najważniejsze informacje w trakcie anomalii (zwykle wspomagana przez 1-2 dodatkowych operatorów). Centrala komunikuje się z drużynami za pośrednictwem aplikacji Zello, dostęp do kanału informacyjnego ma zwykle tylko Team Leader i Team Radio (aby ograniczyć przecieki i niepotrzebny spam na kanałach), aby zminimalizować ruch na kanale prawo głosu zazwyczaj nadane jest tylko jednej osobie w drużynie. Centrala przekazuje dane dotyczące portali volatile, sygnalizuje rozpoczęcie i zakończenie okna pomiarowego, informuje o aktualnych wynikach, a przede wszystkim zarządza wysyłaniem wsparcia i przyjmuje wszelkie komunikaty o utrudnieniach w trakcie walki (przewaga sił wroga, portale-gwiazdy (ze sporą ilością linków przychodzących i wychodzących), „dziwne” jak na anomalię mody w portalach – Heat Sinki, Multihacki itp.). Dispatch to jedyne połączenie z kwaterą główną i to częściowo od niej zależy powodzenie akcji prowadzonych w trakcie anomalii.

TEAM LEADER, TL – jak sama nazwa wskazuje, lider drużyny. TL nierzadko na kilka-, kilkanaście dni przed dniem anomalii pozostaje w stałym kontakcie z Orga, aby na bieżąco dopasowywać sugerowaną zawartość plecaków do powstającej na daną anomalię strategii. Za pośrednictwem TL powinno się załatwiać wszelkie sprawy, które wymagają kontaktu z organizatorami – zazwyczaj to on jest najkrótszą ścieżką dzięki bezpośredniemu kontaktowi z kwaterą główną. To on przydziela role i on bezpośrednio łączy się z centralą w trakcie anomalii, przez co do jego obowiązków należy właściwe poprowadzenie drużyny i podejmowanie decyzji na polu bitwy.

TEAM RADIO, TR, COMM OFFICER, CO – agent wspomagający lidera drużyny zarówno w komunikacji z centralą (zwykle jako jedyny poza TL posiada dostęp do kanału informacyjnego), jak podczas zarządzania drużyną w sytuacji, gdy pole bitwy wymaga podziału na podgrupy. Agent będący CO powinien nasłuchiwać kanału informacyjnego zwłaszcza wtedy, gdy lider nie ma takiej możliwości (np. rozdziela nowe zadania), aby nie umknął żaden z ważnych komunikatów centrali. W przypadku wydzielenia podgrupy, TR staje się jej liderem i powinien samodzielnie prowadzić ją do zwycięstwa. TR musi pozostawać w stałym kontakcie z TL. W zależności od decyzji organizatorów, CO może mieć dostęp głosowy do kanału informacyjnego jako osoba dodatkowa, lub jako podstawowy łącznik z drużyną.

Podstawowe role i pozycje przyznawane przez TL członkom drużyny w trakcie anomalii (szczegółowe informacje przekazywane są zwykle przed rozpoczęciem anomalii/danego klastra, tak, aby ograniczyć wyciek strategii):

ATTACK – atakujący, jego zadaniem jest przede wszystkim niszczenie wrogich rezonatorów i/lub tarcz.

DEPLOY, DEPLOYER – budowniczy, jego podstawową rolą jest ciągłe wstawianie rezonatorów

MOD, SHIELDER – obrońca, modder, do jego zadań należy uzupełnianie portalu o tarcze i/lub niszczenie wrogich modów przy pomocy Ultra Strike’ów.

FLEX – rola zmienna, zależna od sytuacji. Flex może być atakującym, budowniczym lub obrońcą – zależnie od komendy podanej przez TL w trakcie samej walki. Może otrzymać od TL wskazówki aby dopasowywać się do bieżącej sytuacji i samodzielnie podejmować decyzję o momencie zmiany roli.

No dobra, słownictwo mamy opanowane, pora przygotować się do anomalii.

Właścicielem nazw i znaków graficznych związanych z Ingress jest Niantic, Inc. Za hosting dziękujemy przecinkowi
Niniejsza witryna nie jest oficjalną stroną gry, a jedynie stanowi fanpage przygotowany przez graczy, dla graczy i zawiera informacje dotyczące lokalnej społeczności należącej do frakcji Ruchu Oporu.