Anomalie

Na pewno nie raz o uszy obiło się Wam hasło „anomalia”. Niejednokrotnie na profilu Ingress pojawiały się fotki z tego typu eventów.
Czym więc jest anomalia?

interitus_panorama

Anomalie XM to oficjalnie organizowane wydarzenia skupiające agentów obu frakcji, odbywające się w różnych miejscach na świecie i będące jednocześnie ważnymi punktami w fabule – to od wyników anomalii i działań z nimi związanych zależą dalsze losy bohaterów, czy też kierunek rozwoju historii opowiadanej przez Ingress. To w trakcie anomalii wszyscy agenci mają największy wpływ na dalszą fabułę, zwycięstwo danej frakcji podczas oficjalnego eventu determinuje zwykle ścieżkę, którą kroczyć będziemy przez najbliższe tygodnie. Anomalie zwykle odbywają się w seriach, po kilka wydarzeń organizowanych pod tą samą nazwą (aktualna lista organizowanych anomalii znajduje się tutaj).

Podczas gdy na całym świecie gra toczy się wg normalnego trybu, to od wyniku walk konkretnego dnia, w konkretnych miejscach zależeć będzie przyszła rozgrywka. Te konkretne miejsca dzielimy na Primary Site (miejsce głównej anomalii), Secondary Site (dodatkowe, zdalne miejsce anomalii, wcześniej zwane Remote Site) oraz Connected Cells (komórki połączone). Na krótko przed każdą serią anomalii publikowane są zasady punktacji, które decydować będą o zwycięstwie danej frakcji w zależności od tego, czy jest to miejsce główne, dodatkowe, czy są to działania w komórkach połączonych. Po podliczeniu punktacji ze wszystkich trzech typów lokalizacji, otrzymujemy informację o tym, kto wygrał danego dnia. Podsumowanie wszystkich punktów i zwycięstw z całej serii, oznacza, która frakcja „przejęła kontrolę” nad konkretną anomalią i w zależności od możliwości stawianych przez fabułę, dowiadujemy się jak ta „kontrola” wpłynie na dalszą rozgrywkę czy historię. „Chwilę przed” eventami zostają ogłoszone obowiązują na Primary jak i Secondary Sites zasady (a dokładniej: ogłoszony zostaje typ anomalii, oraz wynikające z niego zasady) – czyli wszystko to, co opisane będzie w dalszej części. W przypadku Connected Cells brane pod uwagę są punkty liczone w standardowych cyklach, jak przy normalnej rozgrywce poza anomalią.

Gdy tylko ogłoszone zostaną miejsca oraz daty kolejnych anomalii i okaże się, że któreś z nich wyjątkowo nam pasują, można zacząć rozważania na temat – czy warto jechać na anomalię?

Właścicielem nazw i znaków graficznych związanych z Ingress jest Niantic, Inc. Za hosting dziękujemy przecinkowi
Niniejsza witryna nie jest oficjalną stroną gry, a jedynie stanowi fanpage przygotowany przez graczy, dla graczy i zawiera informacje dotyczące lokalnej społeczności należącej do frakcji Ruchu Oporu.